Certifikáty dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

27. 11. 2002 byl BV elektronik s.r.o. certifikován firmou Bureau Veritas Quality International podle normy ISO 9001:2000. Tento certifikát byl třikrát obhájen a nyní je firma certifikována dle mezinárnodně uznávané normy ČSN EN ISO 9001:2016. Zavedený systém je prostředkem k udržení a dalšímu rozvoji našich podnikatelských aktivit a ekonomické prosperity společnosti. Chceme i nadále hledat cesty vedoucí k vysoké rentabilitě a ke zlepšení jakosti všech našich aktivit.


Naším úkolem je dosáhnout a udržovat takovou úroveň našich dodávek, abychom si zajistili významné postavení na trhu v současnosti i v budoucnosti, to znamená že se trvale snažím dbát na zlepšování parametrů a kvality výrobků a neustále zlepšovat výkonnost procesu. Soubor činností sloužících ke zvyšování jakosti tvoří účinný systém společného úsilí všech pracovníků. Tento systém vede nejen k udržování jakosti na dosažené výši, ale také zajišťuje její trvalé zlepšování. Tím dosahujeme svého cíle, tj. plného uspokojování potřeb zákazníků.

Certifikáty dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikat DECertifikat DE
Certifikat FRCertifikat FR
Certifikat RUCertifikat RU
Certifikat ENCertifikat EN
Certifikat CZCertifikat CZ
2012 © BV elektronik s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio