Transformátory a tlumivky pro VF aplikace

Tlumivka VF

pracovní frekvence je zhruba v pásmu od 10kHz do 200kHz, jsou velice žádaným  artiklem.  Jejich  výroba  se  provádí  dle  vlastního nebo dle zákaznického návrhu. Velmi často se jedná o transformátory pro různé zdroje se specializovanými integrovanými obvody. Nejznámější jsou od firem Philips(VIPER),  ST  a  pod.  vyrábíme  vinuté  prvky  pro  jednočinné  (FLYBACK),  propustné  (FORWARD)  a  dvoučinné, rezonanční, kvazirezonanční měniče resp. jejich mutace.

Pro  magnetické  obvody  používáme  převážně  feritová jádra s parametry hmot N48, N67, N87, N97 a jiné, které jsou vhodné především pro výkonové aplikace. Většinou se jedná o typy ETD, Ul, EF, RM, EP, EFD, ELP, PQ, P resp E.

Omezením  pro  feritová  jádra  je  nepřekročení  Curierovy teploty, která se pohybuje kolem 180 °C. Dle zkušeností nekonstruujeme VF díly s provozní teplotou převyšující  100 °C. Feritová jádra s mezerou je možno nahradit železo – prachovými toroidními jádry.

Železo – prachová jádra mají sice cca 10x větší ztráty, ale naopak vyzařují tepelnou energii celým povrchem, takže se vyrovnají feritovým obvodům s mezerou. Zvláště pak pokud je dobře provedeno mechanické provedení pro odvod tepla, jeví se jako velice zajímavý artikl. Opět dle zkušeností při konstrukci nepřekračujeme provozní teplotu 100 °C.

VF tlumivky a transformátory se vyrábí na přání zákazníků. Výběr materiálu magnetického obvodu je volitelný, pokud jsou splněny všechny povolené elektrické parametry.

U tlumivek a transformátorů pro vf. aplikace, je pracovní frekvence v pásmu 10kHz-200kHz. Jejich výroba se provádí dle vlastního nebo zákaznického návrhu.

Transformátory  pro  VF  aplikace  jsou  velice  specifickou oblastí. Každý konstruktér VF obvodů má jiné požadavky a používá i jiné budící obvody. Unifikace v této oblasti je velice obtížná. Z toho důvodu nabízíme tyto díly pouze na základě poptávky a ne jako řadu.

2012 © BV elektronik s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio